خارج از چارچوب

مؤمن،درهیچ چارچوبی نمی‌گنجد

خارج از چارچوب

مؤمن،درهیچ چارچوبی نمی‌گنجد

طبقه بندی موضوعی

امسال، زودترین تبریک و هدیه‌ی تولد را از کسی گرفتم که جسمش کنارم نبود.

رفته بودند دنبال وصیت‌نامه. توی کمدش این پاکت را پیدا کرده بودند. خاله‌م گفت برای دوماه پیش است.

خودش با دست‌های کم‌جانش رویش نوشته و تویش پول گذاشته.

از آن شب، لمس کردم این قضیه را که برخی‌ آدم‌ها حتی اگر بمیرند بازهم زنده‌اند و برخی، زنده و مرده‌شان

فرقی نمی‌کند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکی اومده نوشته «لطفا دیگه اینجا ننویسید!» :|

شمام به همون جوابی که من فکر می‌کنم فکر می‌کنید؟

۱۸ ۱۱ اسفند ۹۴ ، ۰۰:۵۳
خارج ازچارچوب